Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE

Izzivi, s katerimi se srečujejo starejši, lahko povzročijo neenakosti v zdravju med starejšimi samimi ter med starejšimi in ostalo populacijo. Ti izzivi so: nepripravljenost na upokojitev ali življenje v starosti, nepovezanost sektorjev, ki skrbijo za starejše in starejših samih ter premajhna odzivnost oziroma vključenost starejših v programe aktivnega staranja, hkrati pa tudi preveliko breme in premajhna usposobljenost formalnih oskrbovalcev starejših na domu. Na Centru za zdravje in razvoj Murska Sobota se trudimo zmanjšati tovrstne razlike med starejšimi tudi s pomočjo programov in projektov, ki jih izvajamo v lokalnem okolju.