Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

ZDRAVJE IN TURIZEM

Vzpostavljanje trajnostnega razvoja in ponudbe turizma na področjih Pomurja, Porabja in širše sta že vrsto let temeljna cilja Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota. Ohranjanje kulturne dediščine našega prostora, vzpostavljanje turističnih produktov za kolesarjenje in pohodništvo ter vključevanje zdrave in lokalne kulinarike v te produkte so naše primerne dejavnosti na področju turizma.