Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

ZDRAVJE IN REGIONALNI RAZVOJ

Vzroki in dejavniki tveganja, ki vplivajo na razlike v zdravju, so zelo kompleksni - od osebnih predispozicij do življenjskega sloga, ki je rezultat širših vplivov okolja (socialnega, kulturnega in ekonomskega). Kljub dobro razvitemu sistemu zdravstvenega varstva se strokovnjaki na področju zdravja in zdravstvenega varstva vedno bolj zavedamo, da razlike v zdravju med socialno-ekonomsko ogroženimi skupinami in tistimi bolj privilegiranimi naraščajo.
Zaradi svojega ogroženega socialno-ekonomskega položaja, je večja verjetnost, da zbolijo socialno zapostavljeni ljudje, hkrati pa je manjša verjetnost, da bodo poiskali ustrezno zdravstveno varstvo ali ga bili deležni. Socialno-ekonomsko ogroženi imajo ponavadi nižjo težo ob rojstvu in krajšo življenjsko dobo kot povprečna populacija. Pogosteje ali za daljši čas so tudi hospitalizirani kot ljudje z višjimi dohodki.


Izhodišče

Pristop "Vlaganje za zdravje in razvoj" temelji na spoznanju, da za izboljšanje zdravja potrebujemo medsektorske aktivnosti, ki pripomorejo k ekonomskemu in socialnemu razvoju in zmanjšajo potrebo po zdravstvenem varstvu.

Obstajajo tri področja aktivnosti, ki vplivajo na zdravje:

  • preventiva, ki ohranja ljudi zdrave,
  • zdravljenje, ki zmanjšuje obdobje bolezni,
  • varstvo za ljudi s posebnimi potrebami.

Preventiva predstavlja največji izziv in potencial za izboljšanje zdravja populacije in za zmanjšanje razlik v zdravju in razvoju. To področje vključuje poleg promocije zdravja tudi aktivnosti na širših determinantah zdravja, kot so zaposlenost, podjetništvo, kvaliteta življenja in izobrazba. Programi za ciljne skupine z večjim tveganjem kot so ruralno prebivalstvo, Romi, starejši, ženske, brezposelni in manj izobraženi predstavljajo največji potencial za zmanjševanje razlik v zdravju.