Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

ZDRAVJE IN MOBILNOST

Predšolski in šolski otroci in njihovi starši ter vzgojitelji v vrtcih in učitelji v šolah, nosečnice, mlade družine, organizacije, splošna javnost, lokalna skupnost in strokovna javnost – vse to so ciljne skupine, s katerimi delamo in jim želimo približati transport, ki bo okolju bolj prijazen. Z različnimi aktivnostmi jih spodbujamo k pešačenju, kolesarjenju in uporabi javnega prevoza, s čimer želimo obrniti trend povečevanja uporabe avtomobila predvsem na kratkih lokalnih vsakdanjih poteh.