Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

ZDRAVJE IN HRANA

Zagotavljanje pogojev za boljšo kakovost življenja za vse je primarna naloga Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota. K temu pripomore tudi pravilna prehrana, ki ima izrazit vpliv na naše zdravje. Pomembno je, da so prehranski vnos, prehranske navade in prehranski status primerni in so eden izmed varovalnih dejavnikov, ki krepi zdravje.