Change language

Evropska Mreža regij za zdravje (RHN)

Evropska Mreža regij za zdravje (RHN) Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) pomagajo regijam, da pospešijo izboljšanje zdravja prebivalstva. RHN se izvaja od leta 1993, članice mreže si prizadevajo za uresničitev programa Zdravje 2020 v svojem okolju.

Regije članice v RHN imajo posebne vloge.

  • Omogočiti in zagovarjati pravico do najvišje ravni zdravja za vse.
  • Razvijati in izvajati ukrepe, ki spodbujajo zdravje in zmanjšujejo neenakosti na področju zdravja.
  • Deluje kot most med nacionalnimi cilji in lokalno dostavo.
  • Zbirati in razširjati podatke na regionalni ravni in z nje.
  • Sodeluje z drugimi regijami, da pridobi sredstva na ravni Evropske unije.

RHN ustvarja sinergijo med regijami in zainteresiranimi stranmi na področju zdravja (vzajemno učenje), krepi sodelovanje med regionalnimi in lokalnimi akterji ter mednarodnimi institucijami na področju zdravja, spodbuja prispevek regij in lokalnih oblasti k procesu oblikovanja mednarodne politike in povečuje razumevanje regionalnih in lokalnih zdravstvenih sistemov.

RHN se uvršča v ospredje inovativnih pristopov in želi postati vrhunska mreža, pripravljena na zajemanje in razširjanje učinkovitih pristopov, politik in strategij, ki izboljšujejo zdravje prebivalstva na regionalni ravni upravljanja.

Vsaka regija, pokrajina, provinca, okrožje, kanton, županija, zvezna dežela ali oblast, ki pripada eni od 53 držav članic evropske regije SZO, lahko zaprosi za članstvo v RHN. Vsaka regija članica plača letni prispevek s katerim se pokrivajo osnovni stroški poslovanja, kot so vodenje sekretariata RHN in organizacija letne skupščine.

http://www.euro.who.int/en/about-us/networks/regions-for-health-network-rhn/about-rhn

Vloga CZR-ja

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota že vrsto leto sodeluje z Mrežo regij za zdravje Svetovne zdravstvene organizacije. Naše sodelovanje je vezano na sodelovanje v različnih raziskavah in pri pripravi publikacij, ki jih v sodelovanju z različnimi institucijami ta mreža izdaja. Sodelujemo tudi pri pripravi strokovnih prispevkov na področju medsektorskega sodelovanja za zdravje, na strokovnih konferencah, letnih srečanjih in študijskih obiskih pa predstavljamo regijo Pomurje, kot primer dobre prakse na področju medsektorskega sodelovanja za zmanjševanje neenakosti v zdravju, še posebej delovanje Regionalne akcijske skupine Mura. Ta združuje preko 40 predstavnikov različnih strokovnih institucij iz celotne regije. Direktor Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota Peter Beznec, je član Upravnega odbora Mreže regij za zdravje Svetovne zdravstvene organizacije, ki na svojih rednih delovnih srečanjih pripravlja strateške usmeritve delovanja SZO Mreže regij za zdravje.