Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

BAZA ZNANJA

Baza znanja predstavlja različno literaturo – od mesečnih novic, strokovne literature s področja zmanjševanja neenakosti v zdravju, vlaganja v zdravje in razvoj v Pomurju, socialnih determinant zdravja, projektnih brošur, do knjig z recepti za bolj zdravo prehranjevanje, kulinaričnega slovarčka ter mnogo več. Podatke objavljamo kot kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za medsektorske pristope za zdravje in razvoj, kot člani Mreže regij za zdravje Evrope (RHN Network) ter kot koordinator Regijske akcijske skupine (RAS) Mura. Prav tako objavljamo novice kot Center za nordijsko hojo Pomurja.

Namen baze znanja je shramba različne literature, ki obiskovalcu spletne strani omogoča dostop do podatkov na enem mestu, najsi bodo to strokovni podatki, primeri dobrih praks, uporabne zloženke, brošure ali priročniki, pa tudi najnovejše orodje kot pomoč pri pripravi lokalnih akcijskih načrtov.

Tematsko pokriva baza znanja številna področja, predvsem pa področja, s katerimi se največ ukvarjamo in katerih aktivnosti težijo k zmanjševanju neenakosti v zdravju, vlaganje v zdravje in razvoj ter spremljanju socialnih determinant zdravja na področju regije Pomurje. Področja, ki so zastopana v bazi znanja so: zdravo in aktivno staranje, zdravje in turizem, zdravje in mobilnost, zdravje in okolje, zdravje in hrana, zdravje in dostopnost ter zdravje in gibanje. Bazo znanja bomo sproti vedno znova dopolnjevali.

Iskalnik v bazi znanja deluje po principu Googla. V okence za iskanje vpišite besedo ali besedno zvezo, ki jo želite poiskati, iskalnik pa vam bo ponudil vse zadetke, ki jih bo našel v PDF dokumentih, naloženih v bazo, na naši spletni strani ter na povezanih spletnih straneh v bazi znanja s področij, s katerimi se ukvarjamo. 

V okence za iskanje vpišite besedo ali besedno zvezo, ki jo želite poiskati.

Publikacije