Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

ZDRAVJE IN TELESNA DEJAVNOST

Ozaveščamo in informiramo vse generacije o primerni telesni dejavnosti ter koordiniramo delo Centra za nordijsko hojo Pomurja

ZDRAVJE IN HRANA

Spodbujamo ekološko kmetijstvo in lokalno oskrbo, ozaveščamo vse generacije o primerni prehrani

ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE

Povezujemo različne deležnike za boljšo kakovost življenja starejših


ZDRAVJE IN OKOLJE

Podpiramo trajnostno upravljanje naravnih virov


KOLABORATIVNI CENTER SZO

Smo Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za medsektorske pristope za zdravje in razvoj

ZDRAVJE IN TURIZEM

Spodbujamo trajnostni turizem za vse generacije


ZDRAVJE IN MOBILNOST

Zmanjšujemo uporabo avtomobilov in skrbimo za okolju prijaznejši prevoz

ZDRAVJE IN DOSTOPNOST

Omogočamo lažji dostop do informacij in storitev različnim ranljivim skupinam

ZDRAVJE IN REGIONALNI RAZVOJ

Smo institucija, ki je odgovorna za umeščanje zdravja v razvojne politike Pomurja