Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

"MOBILITY TRAINING" PROJEKTNIH PARTNERJEV PROJEKTA WALK & TALK

V četrtek, 9. maja 2024 smo v okviru projekta Walk & Talk (Erasmus +), gostili projektne partnerje iz občine Lousada (Potrugalska) in občine Pendik (Turčija). V okviru projektnega srečanja smo projektni partnerji razpravljali o izvedbi načrtovanih aktivnostih. Popoldan je sledila predstavitev Zdravstvenega doma Murska Sobota, njegovih dejavnosti ter načina organizacije in dela. Delovanje in organiziranost Centra za krepitev zdravja M. Sobota je predstavila Sandra Gaber Flegar, mag. zdr. nege, vodja CKZ Murska Sobota.  

Beri naprej ...

UVODNO SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV

V okviru projekta Get fit - that is it, smo v ponedeljek, 29. aprila 2024 preko spletne platforme ZOOM projektni partnerji izvedli uvodno srečanje.
Kratek povzetek uvodnega srečanja navajamo v besedilu.

Beri naprej ...

OBISK PROJEKTNIH PARTNERJEV IZ AVSTRIJE V OKVIRU PROJEKTA HEALTH FOR ALL

V četrtek, 25. januarja 2024 smo v prostorih Mladinskega in informativnega kluba Murska Sobota gostili projektne partnerje iz Avstrije v okviru študijskega obiska projekta Health for all, katerega namen je bil predstaviti delovanje zdravstvenega sistema v Sloveniji na primarni ravni.

Beri naprej ...

ZADNJE USPOSABLJANJE V LETU 2023 V OKVIRU PROJEKTA VELNES NA KMETIJI

V ponedeljek, 11. decembra 2023 smo v okviru projekta Velnes na kmetiji izvedli še zadnje usposabljanje s področja zdravega življenjskega sloga v letu 2023. Tokrat smo izvedli usposabljanje z naslovom: Miselne aktivnosti in trening možganov. Usposabljanje je bilo namenjeno članom kmetijskih gospodarstev, projektnim partnerjem in drugi zainteresirani javnosti.

Beri naprej ...

E-novice projekta, datum objave

V mesecu novembru 2023 smo projektni partnerji pripravili in izdali prve E-novice projekta Raedy4Heat, ki vsebujejo pregled aktivnosti in dogodkov v prvih šestih mesecih izvajanja projekta. E-novice najdete na povezavi: https://archive.newsletter2go.com/?n2g=ka648rqf-wghwriib-bnk, objavljene pa so bile tudi na spletni strani programa Interreg Central Europe: First Project Update - Interreg Central Europe (interreg-central.eu).

Slovenski prevod E-novic je objavljen na spletni strani vodilnega partnerja projekta Razvojna agencija Sinergija: https://ra-sinergija.si/novice-in-obvestila/1-e-novice-projekta-ready4heat/.

Beri naprej ...

USPOSABLJANJE NA TEMO TELESNE AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA VELNES NA KMETIJI

V ponedeljek, 27. novembra 2023 smo v okviru projekta Velnes na kmetiji, v prostorih Centra za krepitev zdravja Murska Sobota, enota Cankova izvedli usposabljanje na temo telesne aktivnosti, s poudarkom na delu in vlogi fizioterapevta v okviru aktivnosti krepitve zdravega življenjskega sloga. Usposabljanje je bilo namenjeno članom kmetijskih gospodarstev, projektnim partnerjem in drugi zainteresirani javnosti.

Beri naprej ...

NADALJEVANJE USPOSABLJANJ V OKVIRU PROJEKTA VELNES NA KMETIJI

V mesecu novembru in decembru 2023 v okviru projekta Velnes na kmetiji nadaljujemo z izvedbo usposabljanj s področja zdravega življenjskega sloga, ki je namenjeno članom kmetijskih gospodarstev, projektnim partnerjem in drugi zainteresirani javnosti. Vsebine za usposabljanje so tudi tokrat pripravili strokovnjaki projektnega partnerja Zdravstveni dom Murska Sobota, Center za krepitev zdravja in jih tudi izvedli.

Beri naprej ...

PREDSTAVITEV PROGRAMA OZAVEŠČANJA IN OPOLNOMOČENJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2023-2025 NA 1. NACIONALNI KONFERENCI JAVNEGA ZDRAVJA »ZDRAVJE KOT VIR BLAGINJE«

V Kongresnem centru Portus v Portorožu je v terminu od 3. do 4. oktobra 2023 potekala nacionalna konferenca javnega zdravja z naslovom Zdravje kot vir blaginje, ki je osrednje znanstveno-strokovno srečanje s področja javnega zdravja in na katerem so s svojimi prispevki sodelovali tudi sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2023-2025. Nacionalni inštitut za javno zdravje je konferenco letos organiziral v luči obeležitve 100 let organiziranega, sistemskega in institucionalnega delovanja na področju javnega zdravja v Sloveniji.

Beri naprej ...

Drugo delovno srečanje projektnih partnerjev

Drugo delovno srečanje partnerjev projekta Ready4Heat je potekalo meseca septembra 2023 v Frankfurtu. Namen delovnih partnerskih srečanj je, da partnerji podrobneje pregledajo dosežene cilje preteklega obdobja in zastavijo nove aktivnosti za naslednje obdobje izvajanja projekta. Pri tem je potrebno medsebojno sodelovanje in povezovanje za dosego skupnih ciljev. S skupnim sodelovanjem zagotavljamo doslednost pri izvajanju skupnih nalog in aktivnosti.

Beri naprej ...

POHODNIKI V LJUTOMERU OBELEŽILI SVETOVNI DAN SRCA

V petek, 29. septembra 2023, smo sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2023-2025 skupaj z več kot 35 pohodniki obeležili svetovni dan srca in simbolično narisali srce okrog Glavnega trga v Ljutomeru. Svetovni dan srca poteka pod okriljem Svetovne zveze za srce (ang. World Heart Federation), ki kot krovna organizacija združuje prizadevanja bolnikov, medicinske in raziskovalne stroke na področju bolezni srca in žilja. Letos je svetovni dan srca potekal pod geslom: »S srcem spoznaj svoje srce«.

Beri naprej ...

VABILO NA POHOD OB SVETOVNEM DNEVU SRCA

Ob svetovnem dnevu srca sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju vabimo ljubitelje hoje, da se nam pridružijo v petek, 29. septembra 2023, ob 18. uri, ko bomo skupaj narisali srce okrog Glavnega trga v Ljutomeru. 

Zbrali se bomo pred stojnico na glavnem trgu, kjer nas bodo pozdravili predstavniki partnerjev Programa in podpornikov dogodka.

Na dogodku bomo med ambasadorje Programa povabili domačinko iz Ljutomera, gospo Nino Žitek, predsednico Slovenskega društva Transplant. 

Vabilo na dogodek najdete v priponki. 

Vljudno vabljeni!

Beri naprej ...

PODPIS KONZORCIJSKIH POGODB PARTNERJEV PROGRAMA

Kot smo že objavili, smo na javnem razpisu Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025 bili ponovno uspešni in smo še tretjič zapored pridobili finančna sredstva za izvajanje programa z naslovom: Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2023-2025 (v nadaljevanju Program). Program bo nadgradil tako strokovne vsebine za bolnike in zdravstvene delavce, kot tudi ozaveščevalne aktivnosti za ostale ciljne skupine, ki smo jih že izvajali v prejšnjih programih v obdobju od 2017 do 2019 in od 2020 do 2022.

Beri naprej ...