Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB V KMETIJSTVU SKOZI SOCIALNE INOVACIJE

V letu 2020 smo bili v partnerskem konzorciju uspešni pri prijavi projektnega predloga z naslovom Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije na 5. Javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Vodilni partner projekta je LAS Goričko, kot projektni partnerji pa sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh, LAS Prlekija in LAG Zeitkultur iz sosednje Avstrije. Projektne aktivnosti se bodo izvajale v obdobju od julija 2020 do oktobra 2022.

Beri naprej ...

PRVA DELAVNICA V OKVIRU PROGRAMA ZA OPOLNOMOČENJE CILJNE SKUPINE ZA BOLJŠO SKRB ZA ZDRAVJE

V mesecu novembru 2021 smo začeli z izvajanjem Programa za opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje ki vključuje izvedbo posebej prilagojenih delavnic s področja zdravega življenjskega sloga. Prednostna ciljna skupina, ki smo jim namenili posebno pozornost so ženske, preko katerih skušamo nato doseči celotno populacijo ciljne skupine.

Beri naprej ...

IZVEDBA USPOSABLJANJ ZA PARTNERJE ZELENE MREŽE IN PRIDELOVALCE

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem v mesecu septembru 2021 izvedel sklop usposabljanj za uvajanje koncepta krožnega gospodarstva in kratkih dobavnih (predvsem prehranskih) verig pri razvoju novih proizvodov in storitev za člane Zelene mreže in zainteresirane pridelovalce.

Beri naprej ...

OBISK PROJEKTNIH PARTNERJEV PROJEKTA HEPAKid 2 V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM

Projektni partnerji projekta HEPAKid 2 so si v terminu od 23. do 24. septembra 2021 ogledali programe telesne dejavnosti za otroke do 10. leta starosti v Sloveniji in na Hrvaškem. Gostili so jih predstavniki CZR Murska Sobota, Medžimurske županije in društva Sportske rekreacije Superkid Zagreb. Kot predstavnici projektnega partnerja CZR Murska Sobota sta se srečanja udeležili Alenka Glavač Geršanov in Ana Šabjan.

Beri naprej ...

SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV PROJEKTA HEPAKid 2

Med 8. in 9. septembrom 2021 je v Lousadi na Portugalskem potekalo srečanje projektnih partnerjev projekta HEPAKid 2. V okviru srečanja so si predstavniki projektnih partnerjev ogledali tudi programe telesne dejavnosti za otroke do 10. leta starosti.  Kot predstavnici projektnega partnerja CZR Murska Sobota sta se srečanja udeležili Alenka Glavač Geršanov in Ana Šabjan.

Beri naprej ...

USPOSABLJANJE PROMOTORJEV ZDRAVJA

V okviru projekta Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov smo v torek 17. avgusta 2021 v prostorih Zdravstvenega doma Murska Sobota izvedli usposabljanje za promotorje zdravja. Usposabljanja so se udeležili predstavniki projektnih partnerjev in kandidati za promotorje zdravja, ki bodo nato v nadaljnjih fazah projekta v romskih naseljih izvajali Program za opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje. Program usposabljanja so pripravili strokovnjaki različnih področjih zdravstva iz Zdravstvenega doma Murska Sobota in sodelavci Centra za krepitev zdravja Murska Sobota.

Beri naprej ...

OPOLNOMOČENJE IN OZAVEŠČANJE ZA ZDRAVJE ROMOV

V partnerskem sodelovanju z Zvezo za razvoj romskega turizma, športa in kulture smo bili uspešni na javnem razpisu Programa Active Citizents Fund v Sloveniji za srednje in velike projekte in smo pridobili sredstva za izvajanje projekta z naslovom »Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov«. Projektne aktivnosti bomo izvajali v terminu od 1. septembra 2020 do 30. aprila 2022. S projektom želimo vplivati na dejavnike, ki jih lahko s povezovanjem in sodelovanjem različnih strokovnih sektorjev izboljšamo

Beri naprej ...

ZAKLJUČEK PROJEKTA EUROPEAN WALKING TOUR

Z zadnjim pohodom, ki smo ga izvedli v soboto 19. junija 2021, se je tudi uradno zaključil projekt European walking tour. Projekt smo v partnerskem sodelovanju štirih evropskih držav: Portugalske, Finske, Hrvaške in Slovenije izvajali od leta 2019. Zaradi pojava koronavirusa se je projekt podaljšal za 6 mesecev, tako da smo projektni partnerji lahko zaključili projektne aktivnosti.

Beri naprej ...

SPLETNO STROKOVNO SREČANJE »OBRAVNAVA BOLNIKA S SRČNIM POPUŠČANJEM«

Pod okriljem Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, ki deluje v okviru Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, je v petek, 26. marca 2021, potekalo spletno strokovno srečanje z naslovom Obravnava bolnika s srčnim popuščanjem. Srečanje je bilo razdeljeno na tri ključne vsebinske sklope predavanj in sicer: Srčno popuščanje in ledvična bolezen, Virusne okužbe pri bolnikih s srčnim popuščanjem in Nepopustljivo srce.

Beri naprej ...

VPRAŠANJA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19: KAKŠNA TVEGANJA PRINAŠATA OKUŽBA S KORONAVIRUSOM IN BOLEZEN COVID-19 ZA BOLNIKE Z BOLEZNIMI SRCA IN ŽILJA TER KAKŠEN JE ZANJE POMEN IZVAJANJA REDNE TELESNE VADBE

 

V času epidemije COVID-19 smo se odločili, da bomo za bolnike z boleznimi srca in žilja pripravili priporočila v zvezi z obvladovanjem širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2 in našim skupnim življenjem z njim (tudi po koncu razglasitve epidemije COVID-19). 

Beri naprej ...

ŽIVLJENJE S SRČNIM POPUŠČANJEM: POGLED BOLNIKA, NEFORMALNEGA OSKRBOVALCA IN ZDRAVSTVENEGA DELAVCA

Zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2 letošnjih dnevov ozaveščanja o srčnem popuščanju, ki so na mednarodni ravni bili načrtovani od 4. do 10. maja 2020, izvajalci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju nismo obeležili na že uveljavljen in v lokalni skupnosti dobro sprejet način, to je z izvedbo osrednjega dogodka programa.

Beri naprej ...

NADALJUJEMO Z AKTIVNOSTMI V OKVIRU PROGRAMA OZAVEŠČANJA IN OPOLNOMOČENJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2020-2022

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je na javnem razpisu Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 uspel ponovno pridobiti finančna sredstva za izvajanje programa z naslovom: Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022. Gre za nadaljevanje aktivnosti, ki smo jih že izvajali v uspešnem  triletnem Programu ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki je trajal od leta 2017 do leta 2019 in katerega glavne aktivnosti so potekale v okviru kampanje Nepopustljivo srce.

Beri naprej ...