Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Zaključna mednarodna konferenca projekta Active Travel Network

Ob zaključku projekta Active Travel Network se je od 6. do 7. novembra 2012 v mestu Weiz (Avstrija) odvijala zaključna mednarodna konferenca, kjer so se predstavili doseženi rezultati izvedenega projekta. Izvedena je bila tudi okrogla miza, kjer so strokovnjaki iz partnerskih mest in povabljeni drugi tuji strokovnjaki razpravljali o novih strategijah upravljanja trajnostne mobilnosti v občinah.

Omenjene zaključne konference se je udeležil tudi predstavnik Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota, g. Zlatko Mesarić, ki je v času trajanja projekta Active Travel Network kot zunanji strokovnjak sodeloval z občino Ljutomer. Na zaključni konferenci je javnosti predstavil izdelan »Lokalni akcijski načrt za spodbujanje »mehkih« ukrepov aktivne mobilnosti« ter vse rezultate, ki so bili doseženi v sklopu izvajanja promocijskih in ozaveščevalnih kampanj na temo aktivne in trajnostne mobilnosti v občini Ljutomer. Kot zunanji strokovnjak je na omenjeni konferenci sodeloval tudi na okrogli mizi.

              

Nazaj