Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Zadovoljni trgovci si želijo več pešcev

Danes je uporaba avtomobila za večino ljudi iz ruralnega okolja eksistenčnega pomena. Vendar je v času hitrega življenjskega tempa, visoke cene fosilnega goriva in težke ekonomske situacije, potrebno pogledati prednosti drugih oblik transporta. Murska Sobota je mesto, ki nudi mrežo varnih in prijetnih kolesarskih povezav in lahko v 25 minutah prehodimo pot iz centra mesta do nakupovalnih središč.

Nazaj