Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Vzpostavljanje krožnega gospodarstva v Pomurju

Medgeneracijsko središče - Mensana je socialno podjetje z namenom trajnega opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva, in zaposlovanja težje zaposljivih oseb ter oseb iz ranljivih skupin z vključevanjem v zasnovo krožnega gospodarstva v pomurski regiji,  v katerem pa lahko sodelujejo vsi prebivalci Pomurja.

V letu 2018 bodo pričela delovati tri središča predelave in ponovne uporabe, in sicer za tekstil v Murski Soboti, za pohištvo in ostale lesne predmete v Ključarovcih ter za računalniško in drugo električno in elektronsko opremo v Svetem Juriju ob Ščavnici.

Dejavnosti Mensane so povezane s ponovno uporabo odloženega in odvrženega tekstila, pohištva, stanovanjske in poslovne opreme, računalniške opreme, skratka vsega, kar je odvečnega in še uporabnega.

Stvari, ki jih več ne uporabljate, so pa še uporabne lahko darujete. V delavnicah predelave in ponovne uporabe se bodo ti izdelki pripravili za vnovično uporabo, namenjeno socialnim družinam ali pa bodo naprodaj po ugodni ceni v trgovini. S prispevanjem boste pomagali k zmanjšanju izkoriščenja naravnih virov, varčevanju s surovinami, zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter postali del skupnega razvoja družbe.

Kontakt:

Telefon: 040-455-142

e-mail: info@mensana.si

Nazaj