Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Vse o ... ekološki košarici v Pomurju

Partnersko kmetovanje je novost v Sloveniji in spodbuja lokalno oskrbo, trajnostno in etično potrošništvo s posebnim poudarkom na solidarnosti manjših kmetov, ki kmetujejo brez sintetičnih gnojil in škropiv. Po navadi gre za enega kmeta ali mrežo kmetov, ki prodajajo svoj pridelek 20 do 30 odjemalcem. Kmet se pred setveno sezono pogovori s potrošniki o njihovih željah, se dogovorijo za jasna pravila, nato kmet zaseje površino ter oskrbuje pridelke po tehnologiji in predpisih ekološke pridelave. Pridelki, ki so zrasli na dogovorjeni površini, se tedensko razdelijo med odjemalce ki jim je tako ponujena možnost rednega dostopa do visokokvalitetnih živil, kmetu pa je omogočeno dostojno življenje.


  • Kmetija Vratarič, Polana; 041 949 938.
  • Ekološka kmetija Pukšič; 02 719 62 96.

Za nadaljnje sodelovanje se obrnite na posameznega ponudnika, kontaktne številke dobite na posameznih spletnih straneh ali pokličite na Center za zdravje in razvoj Murska Sobota na št. 02 530 21 17, kjer boste dobili vse informacije.

Nazaj