Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

USTANOVLJENO DRUŠTVO KORONARNIH BOLNIKOV POMURJA

EVROPSKI DNEVI OZAVEŠČANJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2023 IN NADALJEVANJE AKTIVNOSTI  PROGRAMA DO LETA 2025

V sredo, 24. maja 2023 je bilo ustanovljeno novo Društvo koronarnih bolnikov Pomurja, katerega osnovna dejavnost je skrb za koronarne bolnike in organiziranje vseživljenjske rehabilitacije. Ustanovni člani so se zbrali v prostorih Društva upokojencev Murska Sobota, kjer jih je uvodoma pozdravila Anita Vogrinčič, mag. zdr.-soc. manag., sicer medicinska sestra na Odseku za kardiologijo Internega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota. Nato je podpredsednica Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije, Alenka Babič, predstavila delovanje Zveze, ki združuje 17 koronarnih društev in klubov po Sloveniji s preko 3.800 člani. Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije deluje že 25 let s ciljem, da vsem koronarnim bolnikom omogoči nadaljevanje rehabilitacije v krajih njihovega bivanja in trajno sodelovanje v strokovno vodenih in njim prilagojenih programih.

Sledila je predstavitev prof. dr. Mitje Lainščaka o pomenu ustanovitve koronarnega kluba z vidika zdravstvenega strokovnjaka – kardiologa. Prof. dr. Lainščak je zbranim udeležencem predstavil tudi proces predhodnih aktivnosti, ki so bile potrebne za ustanovitev koronarnega kluba in povezovanje s programom ambulantne kardiološke rehabilitacije. 

Nato je potekala izvolitev delovnega predsedstva. Predsednik delovnega predsedstva je postal Peter Beznec, kot član je bil imenovan Primož Boldižar in kot zapisničarka Cvetka Kerman Šavel. Zbrani udeleženci so izvolili vodstvo Društva koronarnih bolnikov Pomurja, ki ga bo kot predsednik vodil Tone Stropnik. Podpredsednik društva je postal Slavko Petek, tajnica Cvetka Kerman Šavel in blagajnik Bojan Zver. V nadzorni odbor društva sta bila imenovana Viljem Kovač in Ivan Gerenčer. Prisotni člani so pregledali in sprejeli ustanovne akte društva ter se dogovorili o nadaljnjih aktivnostih in delovanju društva. Prav tako so sprejeli tudi sklep o pridružitvi v Zvezo koronarnih društev in klubov Slovenije. Srečanje se je zaključilo s skupnim fotografiranjem vseh prisotnih članov.

Sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju bomo novoustanovljeno Društvo koronarnih bolnikov Pomurja povabili k sodelovanju v okviru kampanje Nepopustljivo srce, da bomo na ta način še razširili delovanje mreže deležnikov in vključili v aktivnosti čim več prebivalcev z namenom ozaveščanja o srčnem popuščanju.

Društvu koronarnih bolnikov Pomurja želimo sodelavci Programa uspešno delo in se veselimo dobrega sodelovanja.

Nazaj