Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Študija primera o regiji Pomurje v sodelovanju s TARSC-om

Center za zdravje in razvoj (CZR) Murska Sobota vse od konca lanskega leta sodeluje s Centrom za usposabljanje in raziskave (Training and Research Support Centre) TARSC, ki zagotavlja usposabljanje, raziskave in podporne storitve državnim organizacijam in organizacijam civilne družbe, tako na nacionalni, kot na mednarodni ravni. TARSC je tudi vodilni na področju raziskav o izgradnji socialne moči in sodelovanja v lokalnih zdravstvenih sistemih v različnih državah po svetu, kar počne predvsem z raziskavami, ki vključujejo izčrpne študije primerov v posameznih državah. V enem izmed tovrstnih primerov raziskovanj je s študijo primera o regiji Pomurje v okviru projekta Shaping Health, ki jo vodi TARSC, sodeloval tudi CZR. V tej študiji so predstavljene izkušnje participativnega medsektorskega sodelovanja regionalnih deležnikov za naložbe v zdravje in razvoj z regionalnimi razvojnimi programi. Študija primera o regiji Pomurje tako prikazuje tudi, kako aktivno državljanstvo spodbuja zdravje kot potencialni prispevek k razvoju in obratno, kako uporabiti razvojne procese za spodbujanje zdravja. Več o sami študiji si lahko preberete v pdf dokumentu, ki ga prilagamo.

Nazaj