Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Strokovno izobraževanje vzgojiteljev na Madžarskem

Dne 8. oktobra 2013 se je v Szombathelyu (Madžarska) v sklopu srečanja projektnih partnerjev izvedlo strokovno izobraževanje vzgojiteljev iz dveh vrtcev, ki bosta v šolskem letu 2013/2014 izvajala kampanjo Dnevnik potovanj v enakem časovnem obdobju, kot se bo izvajala kampanja v Sloveniji. Na izobraževanju se je vzgojitelje izobrazilo o tem, kako izvajati kampanjo Dnevnik potovanj v njihovih oddelkih ter podale so se zabeležene izkušnje slovenskih sodelujočih vrtcev. Z aktivno vključitvijo vrtcev iz Madžarske bo tako dosežen čezmejni učinek, saj se bo pripravilo skupno poročilo izvedenih aktivnosti in doseženih rezultatov.

 

Nazaj