Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Srečanje SZO Mreže regij za zdravje in Mreže zdravih mest v Ostravi

Med 13. in 15. junijem je v Ostravi na Češkem potekala Šesta ministrska konferenca o okolju in zdravju, kjer je sodelovala tudi delegacija SZO Mreže regij za zdravje. Med konferenco je potekal tudi stranski dogodek, v katerem so nekatera mesta in regije predstavile skupno izjavo o SZO Mreži regij za zdravje in Mreži zdravih mest. Na dogodku so sodelovali številni ključni posamezniki iz obeh mrež in Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), dogodek pa se je nadaljeval s panelno razpravo, na kateri so sodelovali številni posamezniki. Panel, na katerem je sodeloval tudi Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, je bil eden izmed bolje udeleženih stranskih dogodkov na Šesti ministrski konferenci. 

Več o dogodku si lahko preberete na tem naslovu: Regions for Health Network (RHN) and Healthy Cities Network together in Ostrava to build environmental and social resilience

Nazaj