Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Spomladanska šola 2018 - Mednarodna dneva (torek, sreda)

Torek, 24. 4. 2018

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je organiziral Spomladansko šolo o vlogi osnovnega zdravstvenega varstva v preventivi, zdravju prebivalstva ter medsektorskih aktivnostih za enakost v zdravju in doseganju blaginje prebivalstva v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO) za Evropo, Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Šola je potekala v Ljubljani od 23. do 25. aprila 2018. Medtem ko je bil prvi dan (ponedeljek) nacionalni dan in posvečen zdravstvenim delavcem in deležnikom iz Slovenije, sta torek in sreda bila mednarodna dneva in ​​odprta za mednarodne udeležence s celega sveta.

Drugi dan je potekal v torek, 24. aprila 2018.

Peter Beznec je uvodoma pozdravil udeležence iz sedmih evropskih držav. Vesna Kerstin-Petrič je v imenu Ministrstva za zdravje Republike Slovenije prav tako pozdravila udeležence ter predstavila nekatere ključne aktivnosti in izzive, s katerimi se soočajo na ministrstvu, na koncu pozdravnega nagovora pa udeležencem zaželela nadvse uspešno delo. Dr. Darina Sedlakova, vodja Urada SZO v Sloveniji, je predstavila strategijo Health 2020, in skupnostni pristop v povezavi s cilji trajnostnega razvoja agende 2030 združenih narodov. Laurentino Jose Marti Aguasca iz SZO Evropskega centra za primarno zdravstveno varstvo v Almatyju je predstavil Vlogo osnovnega zdravstvenega varstva v preventivi in zdravju prebivalstva.

Rene Loewenson iz TARSC-a je imela interaktivno predstavitev s participativno delavnico o tem, Kako razumemo družbeno participacijo in moč v zdravju, kakšno vlogo ima v zdravstvenih sistemih in kakšne so ovire za njeno implementacijo.

Potekalo je tudi delo v skupinah s tremi vprašanji in fasilitatorji:

  • Analiza izzivov in priložnosti za dobro medsektorsko sodelovanje – pogajalske spretnosti in zdravstvena diplomacija (fasilitatorka Michaela Told, Global Health Centre na Inštitutu za mednarodne in razvojne študije iz Ženeve)
  • Kaj lahko zdravstveni delavci in managerji storijo za izboljšanje vloge in participacije celotne družbe v zdravstvenih sistemih? (Rene Loewenson, TARSC)
  • Kaj lahko spremenimo v osnovni zdravstveni oskrbi, da izboljšamo storitve za ranljive skupine in za celotno populacijo? (David Pattison)

Skupine so izvedle zanimive, strokovne in praktične delavnice in poročale v razpravi. S tem se je zaključil drugi dan Spomladanske šole 2018.

Sreda, 25. 4. 2018

Tretji dan Spomladanske šole 2018 je potekal v sredo, 25. aprila 2018.

Prvi del zadnjega dne srečanja je bil namenjen predstavitvi vloge osnovnega zdravstvenega varstva pri zagotavljanju enakosti v zdravju in blaginje prebivalstva skozi medsektorsko sodelovanje, in sicer v posameznih evropskih regijah in državah. Omenjeno vlogo osnovnega zdravstvenega varstva so s primeri iz prakse udeležencem Spomladanske šole predstavili govorniki iz Flandrije, Benečije, Katalonije, Walesa in Slovenije.  

Po predstavitvah je sledilo skupinsko delo. Udeleženci, ki so se razdelili v skupine s predstavniki iz regij Wales, Flandrija, Benečija in Katalonija, so v moderiranih diskusijah imeli možnost še bolj podrobno spoznati posamezno regijo in delovanje zdravstvenega varstva. Ker so se skupine izmenično menjavale pri posameznih predstavnikih regij, so z zastavljanjem številnih vprašanj dodobra izkoristile čas, ki jim je bil namenjen.

Po intenzivnih razpravah je sledilo poročanje o delu v skupinah ter zaključek Spomladanske šole 2018 z nagovorom fasilitatorja Davida Pattisona ter direktorja Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota Petra Bezneca.

Nazaj