Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

SODELAVCI PROGRAMA NA OBISKU PRI ŽUPANU MO MURSKA SOBOTA DAMJANU ANŽELJU

SODELAVCI PROGRAMA NA OBISKU PRI ŽUPANU MO MURSKA SOBOTA DAMJANU ANŽELJU

V petek, 24. februarja 2023, smo se sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju oglasili na obisku na Mestni občini Murska Sobota. Sprejel nas je župan Mestne občine Murska Sobota, gospod Damjan Anželj, ki se nam je zahvalil, da s svojim delovanjem že šest let pomembno prispevamo h krepitvi zdravja občank in občanov in dvigu kakovosti življenja bolnikov s srčnim popuščanjem in njihovih neformalnih oskrbovalcev.

Mestna občina Murska Sobota že od pričetka izvajanja Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju – to je od leta 2017 - podpira Program in njegove aktivnosti. Sodelavci Programa smo županu izročili priznanje Mestni občini Murska Sobota v zahvalo za vso podporo in preteklo dobro sodelovanje. Župana smo povabili tudi k ambasadorstvu Programa, ki ga je sprejel, in mu predstavili naše načrte v naslednjem triletnem obdobju izvajanja Programa. V konstruktivnem pogovoru o viziji razvoja občine, smo našli nekatera skupna izhodišča in se dogovorili za povezovanje pri inovativnih projektnih aktivnostih na področju ozaveščanja o zdravem življenjskem slogu ter omogočanja zdravih izbir za občanke in občane.

Nazaj