Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

PREDSTAVITEV PROGRAMA OZAVEŠČANJA IN OPOLNOMOČENJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2020-2022 NA NACIONALNI KONFERENCI »ZDRAVA POVEZAVA – ZDRUŽUJEMO MOČI ZA ZDRAVJE LJUDI«

Na Brdu pri Kranju je v ponedeljek, 5. decembra 2022, potekala nacionalna konferenca z naslovom »Zdrava povezava – Združujemo moči za zdravje ljudi«, na kateri so se predstavile nevladne organizacije s programi, ki jih je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije sofinanciralo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022. Nacionalne konference smo se udeležili tudi sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022.

Uvodoma je udeležence nacionalne konference pozdravila državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije gospa Azra Herceg, ki je poudarila, da so nevladne organizacije glas ranljivih skupin prebivalstva. Zbrane udeležence je preko videoposnetka nagovoril tudi gospod Hans Kluge, regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo, ki je Slovenijo izpostavil kot primer dobre prakse na področju vključevanja civilne družbe in mladih za doseganje boljšega zdravja vseh skupin prebivalstva.

Konferenca je bila vsebinsko razdeljena na tri sklope. V prvem sklopu so se predstavile organizacije, ki v svoje programe vključujejo mlade kot aktivne udeležence pri krepitvi zdravega načina življenja. Z vključevanjem v tovrstne programe mladi v najbolj ranljivem obdobju odraščanja krepijo zavedanje o pomenu zdravja in o širšem družbenem kontekstu, ki vpliva na zdrave izbire.

V drugem sklopu je bilo predstavljeno delo nevladnih organizacij, katerih poslanstvo je ozaveščanje različnih populacijskih skupin o pomenu zdravja in zdravem načinu življenja, v lokalnem okolju. Za uspeh in predvsem za doseganje najbolj ranljivih skupin je pri njihovem delu ključno sodelovanje z zdravstvom, šolstvom, socialnim varstvom in lokalno skupnostjo tam, kjer ljudje živijo, delajo in preživljajo prosti čas.

V tretjem sklopu pa so bili predstavljeni programi, ki ob podpori prostovoljcev zagotavljajo pomoč ljudem v stiski, kot so bolniki s kroničnimi boleznimi, odvisniki od drog in drugih oblik zasvojenosti, tisti s težavami v duševnem zdravju, starejši in drugi, ki potrebujejo podporo in pomoč, ko se soočajo z boleznijo.

Na nacionalni konferenci je bil naš Program predstavljen v tretjem sklopu, posebej pa sta bili zbranim udeležencem nacionalne konference predstavljeni dve nagradi, ki ju je Program prejel v zadnjih treh letih izvajanja aktivnosti, in sicer nagrada za najbolj citiran znanstveni prispevek v reviji European Journal of Cardiovascular Nursing v letu 2019 (podeljena leta 2020) ter nagrada Heart Failure Awareness Days Award 2021 za Program kot primer dobre prakse na področju ozaveščanja in opolnomočenja splošne in strokovne javnosti s poudarkom na vključevanju strokovnega, raziskovalnega in pedagoškega dela (podeljena leta 2022).

V preddverju dvorane Kongresnega centra Brdo so nevladne organizacije svoje programe prestavile tudi s pomočjo promocijskih plakatov. Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2022-12-05-nevladne-organizacije-s-preventivnimi-programi-pomembno-prispevajo-h-krepitvi-zdravja/

Nazaj