Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Povezovanje in skupni nastop malih lokalnih ponudnikov na Kmetijsko – živilskem sejmu v Gornji Radgoni

Že od leta 2005 vsako leto sodelujemo na Kmetijsko-živilskem sejmu, kjer na skupnem razstavnem prostoru povezujemo manjše lokalne ponudnike. Na sejmu obiskovalcem predstavimo pestro paleto izdelkov in produktov, ki so plod dela malih ponudnikov. 

Vsako leto je v ospredje postavljena določena tematika, od lokalne oskrbe, ekološkega kmetovanja, varovanja narave, gibanja, kulinarike, itd. Sejem je tudi priložnost, da se posamezni ponudniki med seboj srečajo, spoznajo, mnogokrat se dogovorijo za sodelovanje in se medsebojno povežejo. V sklopu spremljevalnih sejemskih aktivnosti organiziramo tudi posvet oziroma strokovno srečanje, kamor povabimo priznane strokovnjake z področja, ki je v ospredju tudi na sami stojnici. Po srečanju povabimo vse udeležence na stojnico, kjer se lahko sami prepričajo o pestri ponudbi najrazličnejših produktov.

Nazaj