Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Povečati privlačnost območja sodelovanja preko Zelenih parkov

Konzorcij pod vodstvom Narodnega parka Őrség bo s pomočjo razvojnih sredstev, v vrednosti enega milijona evrov, poleg izoblikovanja 9 zelenih parkov in namestitvenih kapacitet izvedel kompleksni razvoj eko-turističnih storitev v slovensko madžarskem obmejnem območju. Razvojni elementi bodo fokusirani na zdrav način življenja in gibanja, ter pripomogli k razvoju turizma in k izboljšanju kakovosti življenja lokalnega prebivalstva.

Projekt Green Exercise je prvi, ki se sofinancira iz programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija Madžarska Interreg V-A in se začne v jeseni leta 2016. V projektu sodelujejo štirje slovenski in štirje madžarski partnerji, z namenom skupne promocije obstoječe čezmejne kulturne in naravne turistične ponudbe.

Člani konzorcija: 
Center za zdravje in razvoj Murska Sobota
Javni zavod Krajinski park Goričko 
Občina Dolnji Senik 
Narodni park Őrség, 
Občina Moravske Toplice, 
Občina Sakalovci, 
Občina Šalovci, 
Razvojna agencija Slovenska krajina.

V okviru projekta si projektni partnerji prizadevajo za skupno promocijo obstoječe čezmejne kulturne in naravne turistične ponudbe slovensko-madžarskega obmejnega prostora, ter to dopolnjujejo s posebnim poudarkom na zdravem življenjskem slogu, trajnostnem in okolju prijaznem načinu prevoza (predvsem kolesarjenje).

Načrtujemo oblikovanje »zelenih parkov« na obeh straneh meje in sicer na devetih lokacijah, širili bomo storitvene ponudbe obiskovalnih centrov, delali bomo na razvoju atrakcij, ki so povezane z naravnimi vrednotami, ljudskimi tradicijami ter izoblikovali nove nastanitvene kapacitete.

Organizirali bomo izobraževalni program na čezmejni ravni, z enotnim pristopom in metodologijo, ki se bo izvajal v slovenskem in madžarskem jeziku (jezikovno usposabljanje, izpopolnjevanje znanja s področja kulturne dediščine, kolesarski vodniki, zdrav način življenja, gospodarjenje).

Obstoječe kulturne in naravne turistične elemente bomo s pomočjo kolesarskih in pohodniških poti združili z razvojnimi elementi, ki jih načrtujemo v okviru projekta, v turistične pakete.
Cilj projekta je podaljšati čas bivanja obiskovalcev v območju sodelovanja, kar bo pozitivno vplivalo tudi na življenje lokalnih prebivalcev.

Več informacij:

Direktorat Narodnega parka Őrség
Őriszentpeter 9941, Siskaszer. 26 / A
Za dodatne informacije: dr Csaba Németh, vodja oddelka
Tel. +36 30 280 6877
E-mail: kislegykapo@gmail.com

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota
Silva Nemeš
projektni vodja, koordinatorica projekta Green Exercise
silva.nemes@czr.si

Povezava na stran programa tukaj.

 

 

Nazaj