Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

"Pot do lokalne hrane" na delavnici v Rakičanu

Zvezdana Vražič, vodja referenčnih pisarn v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca, je udeležencem predstavila nujnost vključitve lokalne hrane v šolsko prehrano in opozorila na negativne trende debelosti pri otrocih ter načine kako jim zagotoviti zdrav jedilnik.

Potek naročanja in dobave od lokalnih pridelovalcev pa je organizatorjem prehrane v javnih zavodih podrobneje opisal Denis Topolnik iz Zelene točke - distribucijskega centra Skupine vrtovi panonski.

Nazaj