Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Posvet "Pot do lokalne hrane" v Rakičanu

V RIS Dvorcu Rakičan je danes potekal posvet Pot do lokalne hrane, ki ga je v okviru istoimenskega projekta pripravila zadruga Skupina vrtovi Panonski. Na posvetu so sodelovali partnerji projekta, in sicer poleg Skupine vrtovi Panonski še Center za zdravje in razvoj (CZR) Murska Sobota ter Osnovna šola (OŠ) Puconci, zbranim pa je uvodoma predstavila opravljeno raziskavo še predstavnica družbe Verus d. o. o. Tanja Verhovnik.

Govorci so sicer predstavili aktivnosti, ki so jih kot partnerji projekta opravljali, tako smo spoznali, kako so učenci na OŠ Puconci postavljali visoke grede, zasadili ajdo ter druge vrtnine in na kakšen način so te pridelke tudi predelali, Peter Beznec in Alenka Glavač Geršanov iz CZR Murska Sobota sta predstavila izzive, s katerimi se bomo pri lokalni hrani srečevali v prihodnosti ter aktivnosti, ki jih je CZR Murska Sobota kot partner v projektu izvedel, Denis Topolnik, predsednik Skupine vrtovi Panonski pa je na kratko predstavil projekt ter spletno aplikacijo kot primer dobre prakse povezovanja lokalnih ponudnikov v kratko verigo za oskrbo javnih zavodov. 

 

 

 

Nazaj