Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Poletna šola 2016

Spoštovani,

vabljeni na peto Poletno šolo, ki bo letos 6. in 7. julija v Ljubljani. 

Naslov letošnje Poletne šole je »Zagovorništvo in prenos ključnih ugotovitev ter dokazov v jezik različnih ciljnih skupin in deležnikov za medsektorske akcije za večjo enakost v zdravju in blaginjo«.

Tudi letos Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije, ki deluje v regiji Pomurje, članici Mreže regij za zdravje pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO Regions for Health Network – WHO RHN), organizira Poletno šolo. Letošnja tematika se nanaša na področje medsektorskih ukrepov za zmanjševanje neenakosti v zdravju in večjo blaginjo. Poletna šola bo izvedena v Ljubljani 6. in 7. julija 2016 in je odprta za udeležence iz celega sveta.

To leto posvečamo največ pozornosti zagovorništvu in prenosu ključnih ugotovitev ter dokazov v jezik različnih ciljnih skupin, s pomočjo katerih bomo sprožili medsektorske akcije za zmanjševanje neenakosti v zdravju in večjo blaginjo. Posebna pozornost bo namenjena zdravstvenemu informiranju in komuniciranju podatkov, npr. kako lahko interpretacije podatkov in družbene marketinške kampanje podpirajo strategije za enakost v zdravju in zmanjševanje revščine, kako komunicirati tveganja in kako komunicirati z mediji.

Cilj te iniciative je razvoj medsektorskih pristopov za zdravje in razvoj, povečevanje kapacitet za razumevanje in merjenje neenakosti v zdravju ter kapacitet za zmanjševanje neenakosti v zdravju in ukrepanje na področju socialnih determinant zdravja.

Specifični cilji letošnje Poletne šole so:

  • Zagotavljanje izmenjav znanja o učinkovitem zagovorništvu medsektorskih ukrepov za zmanjševanje neenakosti v zdravju in povečanje blaginje
  • Razprava o vlogah različnih deležnikov in organizacije v procesu zagovorništva
  • Zagotavljanje možnosti za izmenjavo znanja, dobrih praks in inovativnih pristopov pri pridobivanju in interpretaciji dokazov za različne ciljne skupine.

Zainteresirani za udeležbo na Poletni šoli, se lahko prijavijo do 20. junija 2016. Udeležba je brezplačna, udeleženci si morajo pokriti stroške bivanja in potovanja.

Program in podrobnosti o prijavi ter registracijski obrazec najdete v datoteki na desni.

 

Nazaj