Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

PODPIS KONZORCIJSKIH POGODB PARTNERJEV PROGRAMA

Kot smo že objavili, smo na javnem razpisu Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025 bili ponovno uspešni in smo še tretjič zapored pridobili finančna sredstva za izvajanje programa z naslovom: Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2023-2025 (v nadaljevanju Program). Program bo nadgradil tako strokovne vsebine za bolnike in zdravstvene delavce, kot tudi ozaveščevalne aktivnosti za ostale ciljne skupine, ki smo jih že izvajali v prejšnjih programih v obdobju od 2017 do 2019 in od 2020 do 2022.

V novem triletnem Programu smo okrepili aktivnosti strokovnega dela Programa in k sodelovanju, poleg strokovnega partnerja Splošne bolnišnice Murska Sobota, ki z nami sodeluje že od začetka izvajanja projektnih aktivnosti, povabili še Združenje kardiologov Slovenije ter Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje.

Strokovni partner Programa Splošna bolnišnica Murska Sobota bo v okviru Programa zadolžena za izvedbo delavnic za zdravstvene delavce iz različnih okoljih o pristopih k zdravstveni vzgoji bolnikov ter vlogi neformalnih oskrbovalcev. Strokovnjaki Splošne bolnišnice Murska Sobota pa bodo izvajali tudi anketiranje bolnikov na posameznih strokovnih področjih in izvajali delavnice opolnomočenja bolnikov in neformalnih oskrbovalcev (s posebnim poudarkom na tistih znanjih, ki jih bolniki najtežje osvojijo in o vedenjih samooskrbe, ki jih bolniki v domačem okolju najmanj pogosto izvajajo).

Združenje kardiologov Slovenije bo ključno prispevalo k širjenju vsebin in rezultatov Programa med strokovno javnostjo na nacionalni ravni in bo obenem relevanten vir strokovnih novosti v obravnavi bolnikov s srčnim popuščanjem, preventive ter ozaveščanja splošne javnosti o srčnem popuščanju. Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje bo v okviru Programa zadolženo za podporo pri znanstvenoraziskovalnem delu Programa s posebnim poudarkom na obdelavi in interpretaciji podatkov, ki jih v sklopu Programa pridobivamo in objavljamo.

Predstavniki vodilnega partnerja in strokovnih partnerjev Programa so ob začetku izvajanja aktivnosti Programa podpisali tudi konzorcijske pogodbe, v katerih so določili naloge in obveznosti posameznega partnerja Programa.

Nazaj