Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Otvoritev zelenega parka v Prosenjakovcih

V petek, 27. 10. 2017 smo v Prosenjakovcih pri Dvojezični osnovni šoli Prosenjakovci odprli Zeleni park Prosenjakovci, ki je bil izgrajen v okviru projekta Green Exercise, sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Madžarska 2014-2020 in je namenjen gibanju in druženju vseh generacij na čezmejnem območju. Otroci DOŠ Prosenjakovci so pripravili odličen program, kjer so se predstavili s pesmijo v slovenskem in madžarskem jeziku, deklamacijo, igro in vadbo na novih napravah. Obiskovalci so bili navdušeni in so jih nagradili z bučnim aplavzom. Svoje zahvale in namen Zelenega parka sta izrekla tudi mag. Silva Nemeš, koordinatorica projekta iz Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota ter župan Občine Moravske Toplice g. Alojz Glavač. Vsem, ki so pripomogli k uresničitvi Zelenega parka Prosenjakovci od ideje do izvedbe, pa se je na koncu prireditve zahvalila še ravnateljica DOŠ Prosenjakovci ga. Jožefa Herman. Prireditev je posnel novinar Murskega vala Bojan Rajk.  

Oglejte si otvoritev na priloženem videu.

Nazaj