Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Opravljene meritve na osnovni šoli v Cezanjevcih

Na Osnovni šoli Janka Ribiča Cezanjevci smo v četrtek, 26. oktobra 2017, skupaj s športnimi pedagogi iz Športnega društva Izziv Pomurje opravili meritve otrok, ki so bili v šolskem letu 2016/2017 vključeni v že končan projekt On the move, letos pa so začeli obiskovati prvi razred osnovne šole.

Tako smo pri otrocih izmerili antropometrične mere, kot so telesna višina, telesna teža, obseg nadlahtnice, podlahtnice, stegna in goleni, poleg tega pa smo izvedli še meritve motoričnih sposobnosti. Ob tem so otroci izvedli sedem testov, in sicer Hoja nazaj po vseh štirih, Obrat s palico, Predklon naprej v sedečem položaju, Skok v daljino iz mesta, Dvig trupa, Korak v stran in Poligon 3 minute. Meritve, ki smo jih tokrat opravili pri osnovnošolskih otrocih, so zgolj nadaljevanje meritev, opravljenih v projektu On the move, zanje pa smo se odločili zaradi spremljanja analize že opravljenih raziskav. S tem želimo namreč še naprej spremljati napredek otrok in njihovih sposobnosti tudi po tem, ko se je omenjeni projekt končal.

Nazaj