Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

OPOLNOMOČENJE IN OZAVEŠČANJE ZA ZDRAVJE ROMOV

V partnerskem sodelovanju z Zvezo za razvoj romskega turizma, športa in kulture smo bili uspešni na javnem razpisu Programa Active Citizents Fund v Sloveniji za srednje in velike projekte in smo pridobili sredstva za izvajanje projekta z naslovom »Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov«. Projektne aktivnosti bomo izvajali v terminu od 1. septembra 2020 do 30. aprila 2022. S projektom želimo vplivati na dejavnike, ki jih lahko s povezovanjem in sodelovanjem različnih strokovnih sektorjev izboljšamo.

Osnovni cilj projekta je opolnomočiti in ozavestiti predstavnike romske skupnosti, še posebej žensk za zmanjšanje razlik v zdravju med njimi in večinskim prebivalstvom. Ciljna skupina so pripadniki romske skupnosti v Pomurju, še posebej ženske, posredna ciljna skupina pa so zdravstveni delavci in zdravstvene institucije.

Ključno vlogo bodo pri tem imeli »romski širitelji« oziroma »promotorji zdravja«, ki bodo skozi program usposabljanja pridobili znanja in veščine, potrebne za izvedbo delavnic in svetovanj na temo varovanja in krepitve zdravja. Za pripadnike romske skupnosti, s poudarkom na ženskah, bomo razvili in izvedli program opolnomočenja s ciljem izboljšanja lastnega zdravja, dostopa do zdravstvenega varstva ter aktivnejše udeležbe pri sooblikovanju zdravstvenega sistema in v družbi na splošno. Program bo nastal v sodelovanju s pripadniki romske skupnosti, odseval bo potrebe in vsebine iz terena ter bo izveden preko posebej prilagojenih delavnic za pripadnike romske skupnosti.

Poseben poudarek bomo namenili Kampanji o skrbi za lastno zdravje pri Romih. Kampanja bo usmerjenja k spremembam vedenj preko opuščanja slabih navad in prevzemanja dobrih, ki bodo pozitivno vplivale na zdravje posameznika in celotne ciljne skupine. To bomo dosegli z medijskimi objavami preko različnih komunikacijskih kanalov, neposrednimi nagovori ter preko promocijskega gradiva z vsebinami promocije zdravja in zdravega življenjskega sloga v romskem jeziku, s čimer želimo tovrstno tematiko še bolj približati ciljni skupini.

Dolgoročno želimo okrepiti tudi delovanje in aktivnosti nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z romsko problematiko. To želimo doseči s povezovanjem in sodelovanjem pripadnikov romske skupnosti z lokalnimi deležniki s ciljem izboljšanja zdravja pripadnikov ciljne skupine in celotnega prebivalstva regije.

Projekt je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014 – 2021

Nazaj