Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

OBISK PROJEKTNIH PARTNERJEV IZ AVSTRIJE V OKVIRU PROJEKTA HEALTH FOR ALL

V četrtek, 25. januarja 2024 smo v prostorih Mladinskega in informativnega kluba Murska Sobota gostili projektne partnerje iz Avstrije v okviru študijskega obiska projekta Health for all, katerega namen je bil predstaviti delovanje zdravstvenega sistema v Sloveniji na primarni ravni.

Uvodoma je navzoče udeležence pozdravil Peter Beznec iz Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota, ki v projektu sodeluje kot eden izmed projektnih partnerjev in predstavil program študijskega obiska. Študijski obisk je bil razdeljen na dva dela, in sicer je obsegal vsebinsko predstavitev posameznih tematik, nato pa je sledil ogled prostorov Zdravstvenega doma Murska Sobota ter ogled Hiše gibanice v Renkovcih.

Najprej je sledila predstavitev Zdravstvenega doma Murska Sobota, njegovih dejavnosti in načina dela, ki ga je zbranim predstavila direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. druž. med. Zdravstveni dom Murska Sobota sodeluje v projektu kot projektni partner. V predstavitvi so bile podrobneje razložene dejavnosti, ki jih izvajajo zdravniki družinske medicine, sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji in delovanje ter financiranje programov in storitev, ki jih za paciente izvajajo v okviru ZD Murska Sobota. Suzana Maučec Škalič, dipl. m. s., mag. zdr. nege je predstavila delo medicinske sestre v referenčnih ambulantah s poudarkom na vsebinah, ki jih izvajajo referenčne sestre, katere imajo specialna znanja, ki so jih pridobila tekom različnih strokovnih izobraževanj. Tekom predstavitve je poudarila tudi pomen timskega dela v ambulantah za večje zadovoljstvo pacientov.

Vodja CKZ Murska Sobota Sandra Gaber Flegar, mag. zdr. nege je predstavila delovanje in organiziranost Centrov za krepitev zdravja. V svoji predstavitvi je predstavila aktivnosti, ki jih nudijo v obporodnem obdobju, aktivnosti za otroke in mladostnike, aktivnosti za odrasle in aktivnosti, ki potekajo v lokalnih skupnostih. Prav tako je na kratko predstavila organiziranost Centrov za krepitev zdravja v Sloveniji in kako so oblikovani zdravstveni timi za posamezne ciljne skupine.

Predstavitev dela patronažne medicinske sestre je zbranim predstavila vodja patronažne službe v Zdravstvenem domu Murska Sobota Martina Panker, dipl. m. s.. Posebej se je dotaknila še dela preventivnega patronažnega varstva, ki je usmerjeno v promocijo in motivacijo za udeležbo na preventivnih programih (Zora, Dora in Svit) ter na sodelovanje s številnimi deležniki v lokalnem okolju. Predstavila je še izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih, ki so namenjene individualni obravnavi pacientov v lokalnih skupnostih.

V nadaljevanju je sledila predstavitev Centra za duševno zdravje odraslih, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Murska Sobota. Zlatko Horvat, dr. med., spec. psih. je predstavil delo ambulante in klinično pot pacienta v okviru individualne ambulante obravnave pacienta in skupnostne psihiatrične obravnave, ki je kompleksnejša in se ponavadi izvaja na pacientovem domu s timsko obravnavo strokovnjakov. Ob koncu vsebinskih predstavitev delovanja primarnega zdravstvenega varstva je sledila še predstavitev Petra Bezneca iz Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota, ki je za zbrane udeležence študijskega obiska pripravil predstavitev z naslovom: Zgodovinski pregled javnega zdravstva v Sloveniji.  V svoj predstavitvi je poleg predstavitve javnega zdravstva v Sloveniji predstavil še razvoj osnovnega koncepta zdravstvenih domov.  Po predstavitvah so si udeleženci najprej ogledali prenovljene prostore Zdravstvenega doma Murska Sobota, nato pa smo se odpravili še v Hišo gibanice v Renkovce, kjer so nam pripravili zanimivo in poučno predstavitev ter degustacijo prekmurske in prleške gibanice.

Nazaj