Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Predstavitev projekta "Pot do lokalne hrane"

Svojo vizijo mostu med lokalnimi pridelovalci in javnimi zavodi so partnerji projekta "Pot do lokalne hrane" širši javnosti predstavili v ponedeljek, 21. 05. 2018, v prostorih Zelene točke Pomurje. V okviru predstavljenih aktivnosti, pri katerih kot partner sodeluje tudi Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, bodo potekale delavnice za zainteresirane, za pridelovalce in za otroke na vseh desetih občinah, ki spadajo pod območje LAS Goričko.

Photo credit: Aleš Cipot

Nazaj