Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Novi turistični produkti in paketi v okviru projekta Green Exercise

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je skupaj z zunanjim izvajalcem pripravil in izvedel štiri delavnice, na katerih so se oblikovali novi turistični produkti in paketi v okviru projekta Green Exercise. Glavni cilj triletnega projekta je namreč razvoj turističnih produktov za povečanje prepoznavnosti kulturne in naravne dediščine ob slovensko-madžarski meji, s čimer želimo skupno promovirati čezmejne kulturne in naravne turistične ponudbe slovensko-madžarskega obmejnega prostora, poudariti zdrav življenjski slog ter trajnosten in okolju prijazen način prevoza.

V okviru projekta so bile zato izvedene štiri delavnice oblikovanja turističnih produktov in paketov skupaj s ponudniki, po delavnicah pa se je izoblikovali pet turističnih produktov in pet turističnih paketov, ki vsebujejo turistične produkte z novimi zgodbami Zelenih parkov. Turistični produkti so rezultat novo vzpostavljenih in opisanih turističnih znamenitosti v povezavi z že obstoječimi kulturnimi in naravnimi znamenitostmi na območju regij Pomurje, Zalske in Železne županije. Oblikovani paketi pa bodo skupaj s produkti omogočili bogatitev obstoječe ponudbe, hkrati bodo skrbeli za povečanje ponudbe paketov nočitev na območju sodelovanja.

Več o oblikovanih produktih in paketih ter njihovi vsebini pa najdete v spodaj priloženem dokumentu.

Nazaj