Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Nov status Kolaborativnega centra za CZR Murska Sobota

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za medsektorske pristope za zdravje in razvoj. Ponosni smo, da smo ta status pridobili že tretjič zapored. Prvič smo ga pridobili leta 2009 za obdobje štirih let, drugič leta 2014, prav tako za obdobje štirih let, tretjič pa smo status pridobili prejšnji teden, prav tako za obdobje štirih let. Status je zagotovo veliko priznanje za naše delovanje, po drugi strani pa je velika odgovornost za realizacijo zastavljenih ciljev in nalog, hkrati predstavlja motivacijo za nadaljnje razvijanje inovativnih medsektorskih pristopov ter rešitev za izboljšanje zdravja za vse ter zmanjševanje neenakosti v zdravju. 

Kolaborativni centri namreč prispevajo k implementaciji ciljev in strategij Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Status kolaborativnega centra je tako pomembno priznanje za naše delo na področju izgradnje kapacitet za medsektorsko vlaganje v zdravje in razvoj v pomurski regiji in širše v državi ter v mednarodnem okolju v zadnjih desetih letih. 

 

Nazaj