Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

NADALJUJEMO Z AKTIVNOSTMI V OKVIRU PROGRAMA OZAVEŠČANJA IN OPOLNOMOČENJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2020-2022

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je na javnem razpisu Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 uspel ponovno pridobiti finančna sredstva za izvajanje programa z naslovom: Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022. Gre za nadaljevanje aktivnosti, ki smo jih že izvajali v uspešnem  triletnem Programu ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki je trajal od leta 2017 do leta 2019 in katerega glavne aktivnosti so potekale v okviru kampanje Nepopustljivo srce.

Srčno popuščanje je edino stanje v kardiologiji, katerega pogostost narašča. Bolniki imajo slabšo z zdravjem povezano kakovost življenja in so pogosto hospitalizirani. Letno je v slovenskih bolnišnicah 16.000 hospitalizacij s srčnim popuščanjem in v prvem letu po odpustu iz bolnišnice je ponovno hospitaliziranih 40 % bolnikov, 20 % pa jih umre.

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je nosilec programa, ki bo izvajal aktivnosti vodenja in koordinacije projektnih aktivnosti, v partnerskem sodelovanju bo izvajal kampanjo Nepopustljivo srce, ki bo tudi tokrat imela vodilno vlogo v programu, aktivno sodeloval pri mreženju lokalnih deležnikov ter skrbel za vrednotenje uspešnosti programa (evalvacija).

Strokovni partner programa je tudi tokrat Splošna bolnišnica Murska Sobota, ki bo pripravila strokovno nadgradnjo omenjenega programa, strokovne vsebine za Dnevnik za spremljanje srčnega popuščanja, nadgradnjo vsebin za spletno stran, izvajala delavnice ozaveščanja in opolnomočenja za zdravstvene delavce, bolnike in njihove neformalne oskrbovalce ter izvedla strokovna predavanja za splošno javnost o srčnem popuščanju. V okviru kampanje Nepopustljivo srce bomo tudi tokrat izvajali aktivnosti, ki bodo namenjene splošni populaciji:

  • osrednji dogodki programa v okviru evropskih dnevov srčnega popuščanja,
  • nagradne igre,
  • dogodki namenjeni spodbujanju telesne dejavnosti za bolnike s srčnim popuščanjem,
  • strokovna predavanja na temo srčnega popuščanja.

Zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2, žal nismo mogli izvesti dogodkov, ki smo jih planirali v mesecu maju 2020 ob evropskih dnevih srčnega popuščanja in so postali že tradicionalni (osrednji dogodek programa, nagradna igra, udeležba na Maratonu treh src v Radencih,…). Kljub temu smo določene aktivnosti izvedli, s tem, da smo jih prilagodili in jih pripravili v obliki spletnih predstavitev.

Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran ter spletno stran programa www.nepopustljivo-srce.si, kjer bomo sproti objavljali novice in spremembe v zvezi z izvajanjem programa.

 

Nazaj