Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Mednarodni strokovni simpozij in zaključek projekta L4H v Črenšovcih

Mednarodni strokovni simpozij, ki je na Osnovni šoli Franceta Prešerna Črenšovci potekal že dvanajstič, je bil tokrat namenjen učenju za umetnost življenja, kakor so ga organizatorji tudi poimenovali. 

Dvodnevno srečanje, na katerem se je zbralo okrog 300 strokovnih delavcev iz vzgoje in izobraževanja iz celotne Slovenije, je postreglo s številnimi predavanji, delavnicami in plenarnimi deli, ki so jih vodili predavatelji iz različnih tujih držav in katerih rdeča nit je bila povezava formalnega in neformalnega učenja. Temu primerne so bile tudi številne delavnice ter tržnica znanja različnih društev in organizacij, ki so skupno osvetlile teme s področja zdravja, prehrane, kulture, tradicije, gibanja in učenja učenja. Številni primeri dobrih in uspešnih praks doma in v tujini so strokovnim delavcem približali nova znanja in ideje, ki jim bodo služile za nadaljnje delo in raziskovanje, na ta način bodo tudi učencem omogočali dodaten napredek. 

Na simpoziju pa je potekal tudi zaključek mednarodnega projekta Learn for Health, v katerega sta kot slovenska partnerja vključena Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci ter Center za zdravje in razvoj Murska Sobota. Partnerji omenjenega projekta iz Nizozemske, Danske, Velike Britanije, Španije, Litve in Slovenije so zato predstavili dosežke ter rezultate v projektu, slovenski del prispevka v projektu je predstavila sodelavka Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota Alenka Glavač Geršanov. V okviru projekta bo kot zadnja aktivnost nastal še elektronski priročnik, ki bo dostopen za vse. 

Nazaj