Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Mednarodna znanstvena in strokovna konferenca v Voitsbergu

Vljudno vabljeni na mednarodno znanstveno in strokovno konferenco na temo Socialni in zdravstveni menedžment, ki bo v okviru projekta Regiohelp potekala v torek, 27. novembra 2018 v Voitsbergu. 

Konferenca bo razdeljena na tri dele, in sicer plenarni, znanstveni in strokovni del, na koncu bo potekala še okrogla miza. Vsa predavanja v slovenskem in nemškem jeziku bodo simultano prevajana. 

Več podrobnosti o programu in predavateljih pa najdete v priloženih pdf. dokumentih. 

Nazaj