Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Kampanja Dnevnik potovanj

V okviru projekta »HEALTHY« se bodo začele v obdobju med 9. septembrom in 25. oktobrom 2013 v 33-ih vrtcih širom Pomurja prvič izvajati načrtovane projektne aktivnosti s ciljem povečanja uporabe do okolja prijaznih, aktivnih in zdravih načinov potovanj. Jedro vseh aktivnosti predstavlja kampanja Dnevnik potovanj, ki na zanimiv, zabaven a učinkovit način analizira potovalne navade otrok, njihovih staršev ter ostalih družinskih članov, ki spremljajo otroka na poti v vrtec in domov. Kampanja Dnevnik potovanj bo časovno omejena in se bo izvajala en teden, od 30.09. do 04.10.2013. V tem časovnem obdobju bodo vsi sodelujoči oddelki v vrtcih na pripravljalnem igralnem transparentu z nalepkami beležili vse načine potovanja otrok v vrtec. Tako bo vsako jutro otrok na transparent prilepil tisto nalepko, ki z različno barvo in motivom prevoznega sredstva ponazarja njegov način prihoda v vrtec. Nalepke z motivi različnih prevoznih sredstev bodo posredno spodbujale pešačenje, kolesarjenje, kombiniran prevoz ter uporabo skirojev in poganjačev. Ostale projektne aktivnosti, ki se bodo izvajale v podporo kampanji so ozaveščanje in spodbujanje staršev k aktivnemu sodelovanju, da v času trajanja kampanje poizkušajo svojega otroka pripeljat oziroma pospremit v vrtec na do okolju prijazen, aktiven in zdrav način. Istočasno se bodo vršile meritve prihoda otrok v vrtec tako pred začetkom, kakor tudi med in po izvedeni kampanji, saj bo na ta način podana možnost primerjave dobljenih rezultatov. Primerjava rezultatov bo podala tudi odgovor ali so se potovalne navade otrok in njihovih staršev spremenile ter ali je kampanja Dnevnik potovanj pravi »mehki« ukrep za doseganje trajnostne mobilnosti, s katerim bo možno doseči dolgoročne pozitivne spremembe.

Kampanja se bo z vsemi podpornimi aktivnostmi v šolskem letu 2013/2014 izvajala skupaj tri krat, poleg omenjenega obdobja še v aprilu in maju naslednje leto.

Nazaj