Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Javni poziv organizacijam k sodelovanju v projektu Regiohelp v okviru vzpostavitve bilateralne ponudbe storitev

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota vabi organizacije k sodelovanju v okviru projekta »Regiohelp«. Glavni cilj projekta je nadgradnja bilateralnega regionalnega socialnega in zdravstvenega upravljanja za krepitev socialne kohezije, preko katere želimo pokazati, da je upravljanje z viri možno in smiselno že na ravni regije ali upravne enote. V okviru triletnega projekta, bomo razvili poseben računalniški sistem za priporočanje – Luiii, ki bo nudil uporabnikom možnost za iskanje primernih institucij s področja sociale in zdravstva, ki jih drugače morda težko najdejo.

Ker se na socialnem in zdravstvenem področju povečuje diferenciacija in specializacija reševanja posameznih težav in problemov, za katere so potrebne posebne oblike podpore, bomo preko projekta povečali specializirane ponudbe, ki se lahko enostavno in učinkovito pripravijo tudi za uporabnike iz sosednje države. Na ta način želimo vzpostaviti bilateralno ponudbo storitev na področju sociale in zdravstva v Sloveniji in Avstriji.

Te specializirane ponudbe storitev bodo v podatkovni bazi prej omenjenega sistema za priporočanje – Luiii, posebej označene in predlagane v obeh državah pri ustreznih posebnih zahtevah, ki jih bo uporabnik lahko označil, če jih bo želel poiskati.

Celotno sodelovanje je za organizacije brezplačno! S sodelovanjem bo vaša organizacija lahko pridobila večjo prepoznavnost, sodelovali boste pri razvoju novih modelov regionalnega socialnega in zdravstvenega managementa in razširili mrežo vaših partnerjev s sorodnimi organizacijami iz sosednje Avstrije.

 

Dodatne informacije in dokumentacija:

• osebna izkaznica projekta »Regiohelp«,
• prijavni obrazec za sodelovanje.

Prijavna dokumentacija je od objave javnega poziva na voljo tudi na spletni strani www.czr.si.
Prijave za sodelovanje zbiramo najkasneje do 30.06.2017 na elektronski naslov: ana.sabjan@czr.si. 
Veselimo se sodelovanja z vami in oblikovanja bilateralne ponudbe socialnih in zdravstvenih in storitev!


Projekt je sofinanciran preko programa sodelovanja Interreg Slovenija- Avstrija 2014-2020. Dokument ne izraža stališča EU.

 

Za prijavo organizacije kliknite na dokument na desni. 

Nazaj