Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Javni poziv organizacijam k sodelovanju v projektu "Green Exercise" v okviru izvedbe delavnic za oblikovanje turističnih produktov in paketov

Nazaj