Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Izvedena izobraževalna delavnica za vzgojitelje

V okviru projekta »HEALTHY« (Operativni program SI-HU 2007-2013), katerega osnovni namen je vzpostavitev trajnostnih osnov za bolj zdrav življenjski slog predšolskih in šolskih otrok ter njihovih staršev se je dne 29. avgusta 2013, v prostorih salona podjetja Španik d.o.o., izvedla izobraževalna delavnica za vzgojitelje, katerim so se poleg projekta predstavili koraki kako izvajati kampanjo Dnevnik potovanj v njihovih vrtcih.

Izobraževalna delavnica za vzgojitelje je bila dodatno obogatena z zanimivimi vsebinami na temo gibanja in trajnostne mobilnosti, saj sta se delavnice udeležila dva strokovnjaka, ki sta s svojima predstavitvama podala svoje dosedanje izkušnje ter na konkretnih primerih predstavila pomembnost gibanja za zdravje človeka ter kako se zdravje in trajnostna mobilnost med sabo prepletata. Iz vrst Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ RS) se je delavnice udeležila ga. Janet Klara Djomba dr. med., ki je z vzgojitelji delila predstavitev z naslovom »Gibanje za zdravje v vseh življenjskih obdobjih«, iz vrst Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru pa se je delavnice udeležil g. mag Sebastian Toplak, ki je z vzgojitelji delil predstavitev z naslovom »Mehki ukrepi za doseganje trajnostne mobilnosti«. 

Izobraževalne delavnice za vzgojitelje se je udeležil tudi predstavnik PU Murska Sobota, vodja policijskega okoliša Murska Sobota g. Tomaž Trajbarič.

S to izobraževalno delavnico se je uradno začela izvajati kampanja Dnevnik potovanj, ki se bo v šolskem letu 2013/2014 izvajala v 33-ih vrtcih iz 23 občin Pomurja. Skupaj bo sodelovalo 86 oddelkov z okrog 1400 do 1500 otroci.

V priponkah so na voljo vse predstavitve, ki so bile predstavljene na izobraževalni delavnici.

Nazaj