Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

IZVEDBA USPOSABLJANJ ZA PARTNERJE ZELENE MREŽE IN PRIDELOVALCE

IZVEDBA USPOSABLJANJ ZA PARTNERJE ZELENE MREŽE IN PRIDELOVALCE

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem v mesecu septembru 2021 izvedel sklop usposabljanj za uvajanje koncepta krožnega gospodarstva in kratkih dobavnih (predvsem prehranskih) verig pri razvoju novih proizvodov in storitev za člane Zelene mreže in zainteresirane pridelovalce.

V sklopu usposabljanj sta potekali dve delavnici. Prva delavnica je bila namenjena spoznavanju s principi krožnega gospodarstva pri oblikovanju novih produktov in storitev članov Zelene mreže ter spoznavanju s principom »zero waste« v smislu zmanjšanja količine odpadkov pri proizvodnji, predelavi in logistiki. Druga delavnica pa je bila namenjena področju vzpostavljanja kratkih (prehranskih, pa tudi drugih dobavnih in distribucijskih) verig za lokalno oskrbo, oskrbo v javnih zavodih in lokalnega trga z lokalnimi produkti ter ozaveščanje širše javnosti o pomembnosti kratkih verig za okolje – ozaveščanje o okoljski trajnosti.

Prvi skop usposabljanj smo izvedli v prostorih Centra »Biodoživetje« v Renkovcih, v ponedeljek 27. septembra 2021 dopoldne. Drugi sklop usposabljanj smo izvedli v prostorih Občine Ljutomer v ponedeljek 27. septembra 2021 popoldne. Tretji sklop usposabljanj pa smo izvedli v prostorih »Goričke iže« v Križevcih na Goričkem v torek, 28. septembra 2021 dopoldne.

Usposabljanj so se udeležili predstavniki lokalnih skupnosti, pridelovalci, partnerji Zelene mreže in drugi zainteresirani posamezniki.

Nazaj