Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Film Po poti srčkov

Namen filma je ozaveščanje staršev, kateri svoje otroke vozijo z avtomobilom v šolo, da skušajo svojega otroka naslednjič pospremiti v šolo na okolju prijazen, zdrav in varen način (kolo, peš) ter na ta način razbremenijo šolsko okolje. S spremljanjem otroka v šolo peš ali s kolesom, se med starši in otroci povečuje medsebojno zaupanje ter otrok na ta način prejme potrebne izkušnje za samostojno vključevanje v promet.

Film "Skupaj po poti srčkov" je bil v šolskem letu 2011/2012 predstavljen staršem na roditeljskih sestankih. Skupaj si ga je ogledalo čez 500 staršev in 100 učiteljev iz petih osnovnih šol na območju Mestne Občine Murska Sobota. Po predstavitvah na šolah se je med starši izvedla tudi debata, kjer so strokovnjaki s Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Prometne policije iz Murske Sobote in Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota poskušali s starši najti nove rešitve za preobremenjena šolska okolja.

Nazaj