Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Evropski teden mobilnosti

Cilj kampanje je spodbujanje evropskih mestnih administracij, da začnejo s spodbujanjem trajnostnih ukrepov na področju aktivne mobilnosti ter da spodbudijo prebivalce, da začnejo razmišljati o novih možnostih potovanj, ki predstavljajo alternativo vožnjam z osebnim vozilom. 

Evropski teden mobilnosti je odlična priložnost predstavljanja trajnostnih načinov potovanj kakor tudi izzivov s katerimi se mesta soočajo na področju spreminjanja vedenjskih vzorcev vseh prebivalcev. Pripomore k ustvarjanju napredka pri vzpostavljanju novih trajnostnih strategij za Evropo.

Evropski teden mobilnosti že od leta 2002 vpliva na vprašanja mobilnosti in mestnega urbanega prevoza, kakor tudi na izboljšanje zdravja in kakovosti življenja v mestih. Kampanja prebivalcem daje možnosti, da sami raziščejo kakšna je dejanska vloga mestnih ulic in da najdejo konkretne rešitve, s katerimi bo možno odpraviti oziroma omejiti glavne mestne težave, kot so onesnaženost zraka, ipd.

Lokalne mestne oblasti omenjeni teden izkoristijo, da preizkusijo nove trajnostne ukrepe na področju mobilnosti in da prejmejo koristne povratne informacije s strani prebivalcev. Ključnega pomena je, da se tednu pridružijo tudi lokalne interesne skupine, da poizkusijo skupaj najti nove inovativne rešitve kako zajeziti uporabo osebnih vozil, kako zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter da preizkusijo nove tehnologije in načrtovalske ukrepe.

Samo v letu 2012 je v Evropskem tednu mobilnosti sodelovalo 39 držav oziroma 2.157 mest. čeprav kampanja nosi naziv »Evropski«, pa so v omenjeni kampanji sodelovale države tudi iz drugih kontinentov kot so Ekvador, Japonska, Kanada in Tajvan. Med vsemi državami je največ mest sodelovalo iz Španije, 614. Slovenija je v Evropskem tednu mobilnosti 2012 sodelovala z 14-imi mesti, med njimi je bilo tudi mesto Murska Sobota.

Več o kampanji Evropski teden mobilnosti si oglejte na http://www.mobilityweek.eu/home/.

Nazaj