Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Drugo čezmejno srečanje Regiohelp

V torek, 29. maja 2018 je v avstrijskem Voitsbergu potekalo drugo čezmejno srečanje mreže institucij v okviru projekta Regiohelp. Bilateralnega srečanja, ki je potekalo v »Haus des Lebens« so se udeležili projektni partnerji, med katerimi sta na slovenski strani Center za zdravje in razvoj Murska Sobota ter Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, poleg tega so se čezmejnega srečanja udeležile ostale sodelujoče organizacije projekta in vabljene institucije z obeh strani meje. Srečanje je bilo v prvi vrsti namenjeno predstavitvi posameznih institucij ter primerov dobrih praks v okviru socialnega in zdravstvenega upravljanja na območju Voitsberga ter izmenjavi izkušenj med slovenskimi in avstrijskimi institucijami. Udeleženci srečanja so se razdelili v tri skupine glede na različne tematike. Tako so obravnavali teme o otrocih in mladostnikih, o negi ter o duševno in telesno prizadetih osebah. Konstruktivne razprave udeležencev so tako ob koncu dneva osvetlile stanje na omenjenih področjih za obe sodelujoči strani, hkrati pa so prinesle možne rešitve za probleme, s katerimi se institucije na eni in drugi strani meje pri svojem delu srečujejo.

Nazaj