Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Direktor CZR Murska Sobota imenovan v posvetovalno telo Evropske komisije

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je aktivni član mreže EPHA - European Public Health Alliance. Ta združuje čez 90 nevladnih organizacij s področja javnega zdravja iz več kot 29 evropskih držav, ukvarja pa se predvsem s preverjanjem različnih predlaganih zakonskih in drugih uredb Evropske skupnosti z vidika javnega zdravja. CZR Murska Sobota namreč sodeluje v skupini za kmetijstvo in prehrano, kjer se ukvarjamo s povezavo med Skupno Kmetijsko politiko in javni zdravjem ter izboljšanjem prehranske samooskrbe evropskih držav s trajnostno pridelano hrano. 

Petra Bezneca, direktorja Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota, je letos poleti EPHA imenovala kot svojega predstavnika v posvetovalno telo Evropske komisije za doseganje Ciljev trajnostnega razvoja na lokalni in regionalni ravni. 

Nazaj