Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Delavnica v Knjižnici igrač

Delavnico, ki je potekala v soboto, 6. aprila 2019 v Knjižnici igrač v igralnici Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, je organiziral Center za zdravje in razvoj Murska Sobota.

Delavnica se je izvajala v sklopu iniciative Toy for Inclusion, projekta Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, ki deluje v okviru Pedagoškega inštituta.

Nazaj