Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Delavnica Invalidom prijazna športna društva

»Invalidom prijazna športna društva«

Vsi vključeni – vsi enaki!


Vabimo Vas na delavnico »Invalidom prijazna športna društva«, ki je namenjena lokalnim športnim društvom in športnim delavcem. Namen delavnice je predstaviti nove trende in smernice na področju vključevanja invalidov (športnikov in rekreativcev) v vsakdanje delovanje lokalnih športnih društev.

Delavnica bo organizirana 7. 3. 2014 v konferenčnih sobi Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota (Ulica arhitekta Novaka 2b – vhod na dvorišču) ob 17. uri in bo trajala 1,5 ure.

Program: 
• predstavitev smernic za vključitev invalidov v športna društva,
• trenutno stanje na področju športa invalidov,
• priložnosti za razvoj in širitev ŠD z novimi programi, 
• predstavitev programa »Usposabljanje vaditeljev športa invalidov« (ZŠIS-POK, 3ECTS, 3-letna licenca),
• iskanje možnosti sodelovanja ŠD in lokalne skupnosti.


Zaradi omejenega števila mest vas naprošamo za prijavo na czr@czr.si do srede, 5. 3. 2014.

Delavnica je organizirana v okviru projekta »Enakost invalidov v obmejnem območju avstrijske Štajerske, Pomurja in Podravja«, Operativni program Slovenija Avstrija 2007-2013 in je za udeležence brezplačna.


Rudolf Kulič                                                   Mojca Makovec Haložan 
Medobčinsko društvo invalidov                           Center za zdravje in razvoj M. Sobota

Nazaj