Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Bilateralno srečanje s predstavniki Inštituta za varovanje zdravja RS

Predstavniki IVZ RS so predstavili konkretna področja dela, na katerih bi želeli sodelovati z Direktoratom za zdravje Kraljevine Norveške, ki pripravlja strategije in akcijske načrte, ter koordinira izvajanje programov za zmanjševanje neenakosti v zdravju. Janne Strandrud bo prenesla to pobudo, hkrati pa je potrebno ta razgovor podkrepiti z uradno prošnjo MZ RS za sodelovanje Direktoratom za zdravje Kraljevine Norveške, s čim se je strinjala tudi Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje.

Nazaj