Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Bilateralno srečanje na Regionalni razvojni agenciji Mura in Romano Kher

Tuji strokovnjaki so obiskali Regionalno razvojno agencijo Mura, kjer so dobili pregled o razvojni problematiki v Pomurju, predvsem pa se srečali s predstavniki projekta Romanokher v okviru katerega je nastala razvojna strategija za Romsko populacijo. Le - ti so jim predstavili razvojne prioritete za izboljšanje kvalitete življenja Romov v pomurski regiji in interes za sodelovanje.

Nazaj