Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Bilateralno srečanje na Centru za zdravje in razvoj Murska Sobota

Tuji strokovnjaki so spoznali delo CZR MS, ki je ena izmed pomembnih razvojnih inštitucij ne samo v pomurski regiji temveč v državi, predvsem na področju zmanjševanja neenakosti v zdravju. Med razgovorom so bila identificirana različna področja, ki bi lahko bila zanimiva za sodelovanje v prihodnosti, predvsem v širšem kontekstu medsektorskega in medorganizacijskega sodelovanja za zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Nazaj